Met de juridisch adviseur van Siraton komt u verder.

Home

Siraton is uw adviseur voor al uw zaken op het gebied van besparing van erfbelasting, opzetten testamenten, schenkingen, mediation, bewindvoeringen, levenstestamenten en afwikkeling van nalatenschappen.

Heeft u twijfels over de werkwijze van uw eigen notaris? Vraag dan aan Siraton een second opinieonderzoek aan.